Institutul de cercetare multidisciplinară în artă (ICMA)

ICMA UNAGE din Iași își propune să dezvolte la nivel de excelență cercetarea științifică din universitate și, totodată, să devină un partener valoros și constant al rețelelor de cercetare din țară și străinătate.

Website ICMA UNAGE Iași

Misiune

În spiritul multidisciplinarității specifice UNAGE, ICMA își propune să valorifice întregul potențial uman și patrimonial al universității prin activități de cercetare pluri și interdisciplinare; să dezvolte parteneriate regionale, naționale și internaționale menite să susțină cercetarea științifică relevantă pentru mediul academic, economic și social.

Constituind un departament distinct în cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, Institutul acționează ca un liant între Centrele de Cercetare și Școlile Doctorale existente în cadrul Universității.

Valori

ICMA UNAGE promovează excelența în cercetare și inovare; susține principiile și normele eticii profesionale din comunitatea academică; promovează libertatea de expresie, dreptatea, echitatea, nediscriminarea și egalitatea de șanse; respectă și susține dreptul de proprietate intelectuală.

Obiective

  • Institutul de Cercetare Multidisciplinară în Arte intenționează să acționeze ca un catalizator al cunoașterii avansate și al experimentului artistic la nivel național și internațional;
  • Institutul promovează cercetările intersecționale în istoria și teoria artelor vizuale, muzicii și artelor performative, precum și în câmpul cercetării artistice;
  • Totodată, institutul încurajează analiza formelor și practicilor de cunoaștere artistică dezvoltate în arta modernă și contemporană, iar într-un sens mai larg, în cultura și societatea contemporană;
  • Institutul de Cercetare Multidisciplinară în Arte își propune să contribuie la dinamica intelectuală a Universității prin organizarea de conferințe, seminarii, expoziții, publicații, ateliere și evenimente performative.